Autonomia sense burocràcia:
MAGNÍFIQUES BICICLETES QUE T'ESTALVIARAN UN BON GRAPAT D'EUROS CADA ANY.

En realitat la bicicleta elèctrica, tot i que sembla un transport de futur, és un transport de present,  la manera més ràpida, econòmica i ecològica de fer desplaçaments curts i mitjans.

Qualitat de desplaçaments
• Per distàncies de fins a 10-15 km. de radi (anar i tornar), la bicicleta elèctrica és el mitjà de transport més ràpid en els desplaçaments urbans "porta a porta".
• No està afectada per la congestió del trànsit.
• Pot desplaçar-se per desnivells sense esforç.
• Poc espai, fins a 15 vegades menys que el cotxe.
• Oblida't de la suor i les pendents.
• Aprofita la mateixa via que les bicicletes convencionals, així com la carretera.

Ecològica:
• No emet CO2. (escalfament global)
• Molt silenciosa, no contaminació acústica.
• No genera residus químics com olis etc.
• Les bateries de liti, són 0 contaminants i fàcils de reciclar.

Econòmica:
• Consum d'un euro cada 1.200 km.
• Les bateries es renoven cada 2 o 3 anys. +INFO sobre les bateries
• Es pot utilitzar com bicicleta tradicional amb consum 0.